வியாழன், 27 பிப்ரவரி, 2014


கண்டதுரு காணும் கனியிருப்ப நீயே
விண்டதொரு கூறும் கருவிப்ப நீயே 
கொண்டதுரு காண கருவிழி நீயே
மாண்டதுரு மீண்டு மலருவ நீயே

எல்லாம் சிவமயம் ஓம் நமசிவாய ஓம்...

கருத்துகள் இல்லை:

நன்றி தோழி பிரஷா

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

ஏட்டில் ஏறிய என் முதற்கனவு மாதங்களில் காதலி