செவ்வாய், 8 மார்ச், 2016

சொக்கன் அமைத்த மேடை...!

தொங்கித் தொடரும் பாதை
சொக்கன் அமைத்த மேடை
பொங்கும் பருவம் தாண்டி
பொய்யுள் அடைத்த மாயை
சங்கத் தமிழுள் ஆழ்ந்துச்
சந்தம் தொடுத்த மேன்மை
எங்கும் பெருமைச் சேர்த்தே
எண்ணம் அடையும் சீவன் - சிவனேஅப்பனை நினைத்துச் சுப்பன்
அர்பனென் றனைத்தும் வற்ற
அப்பனும் சிறையில் ஒற்ற
அர்ச்சனைத் துளிர்த்த துள்ளே
சுப்பனில் உயிர்த்தான் அப்பன்
சொக்கிட விளைத்துச் சென்றான்
குப்பனும் முறையாய் நிற்க
கொற்றவன் நிறைவா னெங்கும்

கருத்துகள் இல்லை:

நன்றி தோழி பிரஷா

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

ஏட்டில் ஏறிய என் முதற்கனவு மாதங்களில் காதலி