சனி, 26 ஜனவரி, 2013

தீர்மானம்...... ?

ஒத்தையடி பாதையிலே போரவலே
எங்குயிலே செத்த நேரமுன்னால
செய்தி யொன்னு போட்டானே
நெசமாலும் தீருமா இல்ல நம்ம
காவிரியாட்டும் பகையாளுமா சொல்லு

கட்டிவச்ச கல்லு மச்சுசான் நீ
சுத்தி சுத்தி வந்தாலும் மத்தியிலே
செக்காட்டும் சங்கதியோ சுத்தமில்லே

ஆளுக்கொரு தீர்மானம் நட்டுவச்சு
யாருக்கென்ன தெரியுமுன்னு கட்டிபுட்டான்
பேருக்கொரு கலருல துணிய

துளியும் துவட்டாத துண்டது
கண்டதும் காரியம் வீரியம் பேசும்
சாதியும் சகதிக்குள் ஆட்டம் போடும்

வம்பெதுக்க வரிஞ்சுகட்டி ஆட்டமாட
காளையெல்லாம் அடிமாடாய் எங்கும்
தங்குமிடம் கள்ளுக் குடுவை எல்லாம்
அவர்க்கு இலவசம் இலவசம்

வசமாய் விரிச்ச வலையில்
வலிய வந்து மாட்டிக்கிட்டு
நெசமாய் மாறும் என் தேசம்
என்று கொடிக்கட்டு கொடிக்கட்டு................

1 கருத்து:

சே. குமார் சொன்னது…

அடிச்சு ஆடுறீங்க ஆடுங்க... ஆடுங்க...

நன்றி தோழி பிரஷா

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

ஏட்டில் ஏறிய என் முதற்கனவு மாதங்களில் காதலி