திங்கள், 5 ஜூலை, 2010

வலிகள்

நெருங்கி செல்ல
செல்ல ................
தொலைவில் செல்லுமாம்
கானல் நீர்..............
வாழ்ந்து பார்த்தால்
புரியும் வாழ்கை.........
வரிகள் மாறாமல்
வாசித்துபார்............
பிழைகள்
திருத்தப்படும்...........
வாக்கு தவறாமல்
வாழ்ந்துபார்............
வலிகள்
திருத்தப்படும்...........

கருத்துகள் இல்லை:

நன்றி தோழி பிரஷா

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

ஏட்டில் ஏறிய என் முதற்கனவு மாதங்களில் காதலி